Vedproduksjonsavdelingen har aktivitet hele året gjennom – du finner oss på adresse Kaiveien 2 – rett ved Teknisk Etat i Ballangen Kommune.
Avdelingen høster råmaterialer til produksjonen på ulike områder  i Ballangen kommune – vi disponerer moderne maskiner for hogst, transport, lagring og videreforedling.
Vi produserer opptenningsved og fyringsved i 60-liters sekker, samt fyringsved i 1000-liters sekker. Vi har også vedesker à 40 liter med innlagt fyringsved som produseres av oss. Disse er svært praktiske for deg som vil ha en “alt-i-ett-løsning”. Aktiv Ballangen kan etter avtale bringe ut veden til deg.

vedproduksjon 2015