Aktiv Ballangen driver hjelpemiddelsentral i Ballangen og nordsiden av Tysfjord. Vi har lager av hjelpemidler, kjører ut og henter, monterer og reparerer hjelpemidler. Tregner du hjelpemidler eller har spørmål om hjelpemidler, ta kontakt med Ballangen hjemmetjeneste på telefon 76929232 eller Narvik kommune telefon 76 91 20 00.

Hjelpemiddelsentralene i kommunene er underlagt NAV-hjelpemidler. Les mer om hjelpemidler her

Hjelpemidler